Το πρόγραμμα τελείωσε μεν, αλλά οι υπηρεσίες του συνεχίζουν να υπάρχουν!

Επικοινωνήστε μαζί μας αν το χρειάζεστε.

 

  • Συμβουλεύομαι δικηγόρο για νομικά ζητήματα (δάνεια, συντάξεις κλπ).
  • Μαθαίνω για προγράμματα, καταρτίσεις, θέσεις εργασίας.
  • Φτιάχνω το βιογραφικό μου.
  • Αναζητώ εργασία.
  • Χρησιμοποιώ το ίντερνετ για πληροφορίες, προκηρύξεις, αγγελίες.
  • Προετοιμάζομαι για μια συνέντευξη εργασίας.
  • Ενημερώνομαι για δράσεις τοπικών και ποντιακών φορέων.
  • Συμμετέχω σε μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
  • Μιλάω για θέματα που με απασχολούν.

Οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνονται σε γυναίκες ομογενείς που γεννήθηκαν ή κατάγονται από την πρ. ΕΣΣΔ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλ. 210 8815310, 210 5231966 ή στη δομή της «Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ», επί της οδού Μετσόβου 30.

Οι υπηρεσίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Γυναίκα, Πόντια, Παλιννοστούσα από την πρώην ΕΣΣΔ: Τα πολλαπλά φορτία». Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Ο Δικαιούχος είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ).

logo