Λίγα λόγια για το Νόστο

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που δημιουργήθηκε το 1995 από τοπικούς ποντιακούς συλλόγους με σκοπό την παροχή επιστημονικά έγκυρων υπηρεσιών κατά των διακρίσεων και του αποκλεισμού. Έκτοτε λειτουργεί αδιάλειπτα αναπτύσσοντας κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις που απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας καθώς και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πληθώρας εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο φορέας διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Η ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στην προσέγγιση - προσέλκυση και παροχή υπηρεσιών στην ομάδα καθώς συνδέεται στενά με τους παλιννοστούντες Ποντίους, αφού οι φορείς που τον αποτελούν είναι οι ίδιες οι Ποντιακές οργανώσεις, πράγμα που διευκολύνει την επικοινωνία με τη συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού.

Από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα ο Νόστος, παρέχει στους παλιννοστούντες/ούσες και στις οικογένειές τους ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 

  • Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα θέματα που τους απασχολούν.
  • Παροχή συμβουλευτικής και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.
  • Παροχή υπηρεσιών σύνδεσης με την αγορά εργασίας.
  • Παροχή εξειδικευμένης νομικής συμβουλευτικής.
  • Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση.

logo