Τους τελευταίους μήνες ο ΟΑΕΔ έχει προκηρύξει προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε παλιννοστούντες/σες ομογενείς. Όμως ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύει κάποιο άτομο ότι έχει αυτή την ιδιότητα και συνεπώς μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα που επιθυμεί, δεν είχε προσδιοριστεί. Από τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε φαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι /ες λαμβάνουν ποικίλες απαντήσεις από κάθε υποκατάστημα του ΟΑΕΔ και τους ζητείται να προσκομίσουν διάφορα δικαιολογητικά, πολλές φορές διαφορετικά μεταξύ τους. Ενημερώσαμε σχετικά τον ΟΑΕΔ και πράγματι, πριν από λίγο καιρό ο ΟΑΕΔ εξέδωσε εσωτερική οδηγία με την οποία δίνει τον ορισμό της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας και ορίζει τα δικαιολογητικά με τα οποία μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι ανήκει σ’ αυτήν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι η νομοθεσία σχετικά με την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας έχει αλλάξει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων και συνεπώς δεν έχουν όλοι οι παλιννοστούντες/ούσες τα ίδια έγγραφα στην κατοχή τους.

Για τυχόν απορίες ή αν ακόμη αντιμετωπίζετε προβλήματα στο να ενταχθείτε σε κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

logo