Κυκλοφόρησε μόλις το κείμενο των θέσεων του ΟΗΕ με τίτλο "Εκτιμήσεις Διεθνούς Προστασίας σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία - Ενημέρωση ΙΙ". Το έγγραφο περιέχει πληροφορίες, ανάλυση και σχετικές οδηγίες για τα κράτη όπου καταφθάνουν άτομα από την Ουκρανία και ζητούν διεθνή προστασία.

Η έκθεση αναλύει την εν εξελίξει ύπαρξη «μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης» στην Ανατολική Ουκρανία, παρουσιάζει την κατάσταση για τους εσωτερικά εκτοπισμένους (ΙDPs) και τις περιοχές που τους έχουν υποδεχθεί, αναφέρεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες που μπορεί να είναι υπό κίνδυνο, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει σε όσους αντιτίθενται στην κατάταξή τους στο στρατό και παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με εσωτερικές πτήσεις (IFA) και μετεγκατάσταση (IRA), ενώ αναγνωρίζει συγκεκριμένες δυσκολίες σχετικά με το «εύλογο» της δυνατότητας αυτής.

Σημειώνουμε ότι το κείμενο είναι επίσης διαθέσιμο στο σύνδεσμο: www.refworld.org/docid/54c639474.html

logo